Kvaliteet

PharmaEstica Manufacturing OÜ on täistsükliga ravimeid ja bioloogiliselt aktiivseid toidulisandeid tootev ettevõte.

Ettevõtte peamine eesmärk on tõhusate, kvaliteetsete, ohutute ja konkurentsivõimeliste ravimite väljatöötamine ja tootmine.

Meie tänaste toodete kvaliteet on teie tuleviku garantii!

Meie ravimite kvaliteedi tagab personali kõrge väljaõppe tase ja pidev kvaliteedikontroll tootmisprotsessi kõigis etappides. Klientide nõuete ja vajaduste sügav mõistmine on aluseks meie ettevõtte õige strateegia valimisele, mis omakorda on suunatud klientide ja töötajate ning kogu ühiskonna rahulolu pidevale kasvule.

Kogu meie tegevuse korraldamise alus on dokumenteeritud kvaliteedijuhtimise süsteem, mis vastab ISO 9000: 2015 standarditele ja ravimite kvaliteedikontrolli heade tootmistavade (GMP) rahvusvahelistele nõuetele.

Meie kohustused kvaliteedikontrolli valdkonnas on järgmised:

  • Ravimite kvaliteedisüsteemi olukorra ja tõhususe õigeaegne hindamine ning pidev parendamine;
  • Kliendivajaduste pidev analüüs ja rahulolematusele kohene reageerimine (kaebused, nõuded jne);
  • Kvaliteeti mõjutavate vasturääkivuste õigeaegne avastamine ja ennetamine ning parandusmeetmete rakendus pärast nende tõhususe analüüsi;
  • Keskkonnale sobivate uute kõrgtehnoloogiate arendamine ja olemasolevate tehnoloogiate täiustamine automatiseeritud teabe- ja automaatjuhtimissüsteemide abil;
  • Toorainetarnijate vastutustundlik valik ja tootmistsükli protsesside pidev jälgimine;
  • Ravimite väljatöötamist, registreerimist, tootmist ja ringlust reguleerivate seaduste ja määruste, samuti rahvusvaheliste lepingute, protokollide ja kõigi lepinguliste kohustuste sätete ning nõuete järgimine;
  • Personali koolitus, nende kutseoskuste ja eriteadmiste pidev tõstmine.

PharmaEstica Manufacturing OÜ juhtkond vastutab kvaliteedisüsteemi toimimise eest kogu selle mahus ja ulatuses.