Ravimiohustuse järelvalve (ingl. Pharmacovigilance) on tegevus, kus tuleb jälgida müügiloa saanud ravimite ohutust kogu nende turustamisaja jooksul. PharmaEstica Manufacturing OÜ jälgib pidevalt oma ravimite ohutust, kogudes infot ravimite kõrvaltoimete kohta.

PharmaEstica Maufacturing OÜ ravimite ohutuse ning inimeste tervise ja heaolu tagamine on meie jaoks kõrgeim prioriteet.

Ravimi kõrvaltoime on igasugune kahjulik/ohtlik ja soovimatu reaktsioon ravimi toimele, mis tekib haiguse diagnoosimise, ennetamise või ravi käigus.

Kõrvaltoimetest teatamine aitab hinnata kasu ja ohtude suhtes muutusi ning tagada ravimite ajakohastatud ohutu kasutamise.

Teata kõrvaltoimest Ravimiametisse siit:

Teata kõrvaltoimest PharmaEstica Manufacturing OÜ-le siit: