Kvaliteet

PharmaEstica Manufacturing OÜ on täistsükliga ravimeid ja bioloogiliselt aktiivseid toidulisandeid tootev ettevõte.

Ettevõtte peamine eesmärk on tõhusate, kvaliteetsete, ohutute ja konkurentsivõimeliste ravimite väljatöötamine ja tootmine.

Meie tänaste toodete kvaliteet on teie tuleviku garantii!

Meie ravimite kvaliteedi tagab personali väljaõppe kõrge tase ja pidev kvaliteedikontroll tootmisprotsessi kõigis etappides. Meie ettevõtte strateegia aluseks on klientide nõuete ja vajaduste mõistmine, mis omakorda on suunatud klientide ja töötajate ning kogu ühiskonna rahulolu pidevale kasvule.

Kogu meie tegevuse korraldamise alus on dokumenteeritud kvaliteedijuhtimise süsteem, mis vastab ravimite hea tootmistava (GMP) rahvusvahelistele nõuetele.

Meie kohustused kvaliteedikontrolli valdkonnas on järgmised:

  • Ravimite kvaliteedisüsteemi olukorra ja tõhususe õigeaegne hindamine ning pidev parendamine.
  • Kliendivajaduste pidev analüüs ja kohene reageerimine rahulolematusele (kaebused, nõuded jne).
  • Kvaliteeti mõjutavate vasturääkivuste õigeaegne avastamine ja ennetamine ning parandusmeetmete rakendus pärast nende tõhususe analüüsi.
  • Keskkonnale sobivate uute kõrgtehnoloogiate arendamine ja olemasolevate tehnoloogiate täiustamine automatiseeritud teabe- ja automaatjuhtimissüsteemide abil.
  • Toorainetarnijate vastutustundlik valik ja tootmistsükli protsesside pidev jälgimine.
  • Ravimite väljatöötamist, registreerimist, tootmist ja ringlust reguleerivate seaduste ja määruste, samuti rahvusvaheliste lepingute, protokollide ja kõigi lepinguliste kohustuste sätete ning nõuete järgimine.
  • Personali koolitus, töötajate kutseoskuste ja eriteadmiste pidev tõstmine.

PharmaEstica Manufacturing OÜ juhtkond vastutab kvaliteedisüsteemi toimimise eest kogu selle mahus ja ulatuses.