PharmaEstica Manufacturing OÜ

PharmaEstica Manufacturing OÜ on täistsükliga ravimeid ja bioloogiliselt aktiivseid toidulisandeid tootev ettevõte.

Ettevõtte peamine eesmärk on tõhusate, kvaliteetsete, ohutute ja konkurentsivõimeliste ravimite väljatöötamine ja tootmine.

Meie ettevõte toodab ravimeid ja toidulisandeid järgmistes ravimvormides:

 • kihisevad tabletid;
 • suus dispergeeruvad tabletid;
 • närimistabletid;
 • katmata tabletid;
 • toimeainet pikendatult (prolongeeritult) vabastavad tabletid;
 • muud tahked ravimvormid.

Meie väärtused ja missioon

PharmaEstica missioon on toetada inimesi nende kehalise heaolu saavutamisel

 • Toetamine – me toetame inimesi üle maailma, nende püüdes, saavutada kehaline heaolu.
 • Teenimine – oma igapäevase tööga teenime me ühiskonna, töötajate ja investorite huve.
 • Areng – maailm ei seisa paigal, ka meie mitte. Täna oleme paremad kui eile ja homme paremad kui täna.
 • Hoolimine – hoolime kõigist inimestest, keda meil on au teenida või kellega kontaktis olla.
 • Heaolu – pingutame iga päev, et ühiskonna ja selle iga üksiku meist kuidagi sõltuva liikme heaolu pidevalt kasvaks.
 • Õnnelikkus – see on väärtus ja seisund, mille poole püüdleme.

Meie ajalugu

PharmaEstica Manufacturing OÜ (endine OÜ Vitale-XD)  senise tegevusaja olulisemad sündmused:

 • 1997 – ettevõtte asutamine
 • 2000 – alustati esimese ettevõttena Balti riikides kihisevate tablettide tootmist
 • 2002 – juurutati uus, senisest tootlikum tableteerimisliin
 • 2003 –  tootmine viidi vastavusse hea tootmistava (good manufacturing practice, GMP) nõuetega
 • 2003 – Ravimiametilt saadi tegevusluba
 • 2004 – EASi toetuse ja laenu abil teostati esimene suurem arendusprojekt
 • 2017 – uueks nimeks sai PharmaEstica Manufacturing OÜ

Võta meiega ühendust

Oleme pühendunud sihipärasele ja tõhusale ravimite tootmisele

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST