Ravimiohustuse järelevalve (ingl pharmacovigilance) on tegevus, kus jälgitakse müügiloa saanud ravimite ohutust kogu nende turustamisaja jooksul. PharmaEstica Manufacturing OÜ jälgib pidevalt oma ravimite ohutust, kogudes infot ravimite kõrvaltoimete kohta.

PharmaEstica Manufacturing OÜ ravimite ohutuse ning inimeste tervise ja heaolu tagamine on meie jaoks kõrgeim prioriteet.

Ravimi kõrvaltoime on igasugune kahjulik/ohtlik ja soovimatu reaktsioon ravimi toimele, mis tekib haiguse diagnoosimise, ennetamise või ravi käigus.

Kõrvaltoimetest teatamine aitab hinnata muutusi kasu ja ohtude suhtes ning tagada ravimite ajakohastatud ohutu kasutamise.

Teata kõrvaltoimest Ravimiametisse siit:

Teata kõrvaltoimest PharmaEstica Manufacturing OÜ-le siit:

Juhime teie tähelepanu sellele, et teatades Pharmaestica Manufacturing OÜ-le ravimi kõrvaltoimest või kvaliteediprobleemist jagate meile oma isikuandmeid. Töötleme teie isikuandmeid Ravimiseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Teie isikuandmed (sh kontaktandmeid, terviseandmeid, andmeid kasutatavate ravimite kohta) kasutatakse ainult ravimite ohutusega seonduva järelevalve, analüüsi ja aruandluse eesmärgil. Tagatud on konfidentsiaalsus.

Täiendavat teavet isikuandmete kaitse kohta leiate siit.