Arendus

  • PharmaEstica Manufacturing tegevuse põhieelduseks ja tulemusliku äristrateegia lahutamatuks osaks on uuendusliku uurimistegevuse arendamine eesmärgiga luua uusi tõhusaid ravimpreparaate, töötada välja ja juurutada tootmisse olulisi geneerilisi ravimeid, bioaktiivseid aineid ja toidulisandeid.
  • Uute ravimpreparaatide ja ravimvormide loomisel tehakse koostööd mitme ülikooli ning biotehnoloogia- ja farmaatsiaettevõttega.
  • PharmaEstica Manufacturing OÜ on innukas teadus- ja arendussektorisse investeerija, tagades sel kombel oma tooteportfelli täienemise. Ühtlasi investeeritakse ka meditsiiniprojektidesse ja uuenduslikesse tervisetoodetesse.
  • PharmaEstica Manufacturing OÜ lähtub põhimõtetest, mis võimaldavad tarbijale toota kvaliteetseid ja mõjusaid ravimeid, ning loob uusi ravimpreparaate parandamaks patsientide elukvaliteeti. Põhikriteeriumiks on siin ravimi tõestatult kõrge tõhusus minimaalse riskiga kõrvaltoimete tekkeks.
  • Meie ettevõte püüab leida uuenduslikke lahendusi tänapäeva tervishoiu vajaduste rahuldamiseks nende hoolika analüüsimise tulemusena.