PharmaEstica Manufacturing OÜ

PharmaEstica Manufacturing OÜ on täistsükliga ravimeid ja bioloogiliselt aktiivseid toidulisandeid tootev ettevõte.

Ettevõtte peamine eesmärk on tõhusate, kvaliteetsete, ohutute ja konkurentsivõimeliste ravimite väljatöötamine ja tootmine.

Meie ettevõte toodab valmisravimeid ja toidulisandeid järgmistel vormidel:

 • kihisevad tabletid;
 • suus dispergeeruvad tabletid; (ODT)
 • katmata tabletid;
 • närimistabletid;
 • muud tahked tabletid;

Meie väärtused ja missioon

 • Toetamine – me toetame inimesi üle maailma, nende püüetes, saavutamaks kehalist heaolu.
 • Teenimine – oma igapäevase tööga teenime me ühiskonna, töötajate ja investorite huve.
 • Areng – maailm ei seisa, ka meie mitte. Täna oleme paremad, kui eile ja homme paremad, kui täna.
 • Hoolimine – hoolime sügavalt kõigist inimestest, nende rõõmudest ja muredest, keda meil on au teenida või kellega kontaktis olla.
 • Heaolu – pingutame iga päev, et ühiskonna ja selle iga üksiku liikme, kes meist kuidagi sõltub, heaolu pidevalt kasvaks.
 • Õnnelikkus – see on väärtus ja seisund, mille poole me iga päev püüdleme.

PharmaEstica missioon on toetada inimesi nende kehalise heaolu saavutamisel

Meie ajalugu

PharmaEstica Manufacturing OÜ (endine OÜ Vitale-XD)  senise tegevusaja olulisemad sündmused:

 • 1997 – ettevõtte asutamine;
 • 2000 – alustati esimese ettevõttena Balti riikides kihisevate tablettide tootmist;
 • 2002 – uue, senisest tootlikuma tableteerimisliini juurutamine;
 • 2003 –  tootmine viidi vastavusse GMP (good manufacturing practice, hea tootmistava) nõuetega
 • 2003 – Ravimiametilt kehtiva tegevusloa saamine;
 • 2004 – esimese suurema arendusprojekti läbiviimine, mis realiseeriti EASi toetuse ja laenu abil;
 • 2008 – kolimine uutesse tootmisruumidesse Tallinna Tehnopolis;
 • 2010 – aasta alguses ostis OÜ Smarteco Baltic OÜ Reimaksilt kõik OÜ Vitale-XD osakud;
 • 2017 – nimi muutus – PharmaEstica Manufacturing OÜ;

Võta meiega ühendust

Oleme pühendunud sihipärasele ja tõhusale ravimite tootmisele

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST